Угода користувача

1. Загальні положення Угоди користувача.

1.1. У цьому документі та відносинах сторін, що випливають або пов’язані з ним, застосовуються такі терміни та визначення:

а) Сайт — інформаційний інтернет-сайт https://offside.com.ua/ , що є системою інтерактивного обслуговування в режимі реального часу у всесвітній мережі Інтернет.  Він включає інформаційні послуги та дані, що надаються адміністрацією сайту;

б) Угода – ця Угода користувача з усіма доповненнями та змінами;

в) Користувач — дієздатна фізична особа, яка приєдналася до цієї Угоди у власному інтересі або виступає від імені та в інтересах юридичної особи, яку він представляє;

г) Сервіс — комплекс послуг, що надаються Користувачеві з використанням Сайту.

1.2. Використання Користувачем Сервісу будь-яким способом та у будь-якій формі в межах його оголошених функціональних можливостей, включаючи:

 • перегляд розміщених на Сайті матеріалів;
 • реєстрацію та/або авторизацію на Сайті;
 • розміщення або відображення на Сайті будь-яких матеріалів, включаючи, але не обмежуючись такими, як : тексти, гіпертекстові посилання, зображення, аудіо та відео файли, відомості та/або інша інформація.

1.3. Скориставшись будь-якою із зазначених вище можливостей щодо використання Сервісу, Користувач підтверджує, що:

а) Ознайомився з умовами цієї Угоди в повному обсязі до початку використання Сервісу;

б) Приймає всі умови цієї Угоди в повному обсязі та зобов’язується їх дотримуватися або припинити використання Сервісу. Якщо Користувач не погоджується з умовами цієї Угоди або не має права на укладення договору на їх основі, йому слід негайно припинити будь-яке використання Сервісу;

в) Угода (у тому числі будь-яка з її частин) може бути змінена Адміністрацією без будь-якого спеціального повідомлення. Нова редакція Угоди набуває чинності з моменту її розміщення на Сайті Адміністрації.

1.4. Ця Угода поширюється на відносини, пов’язані з правами та інтересами третіх осіб, які не є Користувачами Сайту, але чиї права та інтереси можуть бути порушені діями Користувачів Сайту.

2. Загальна інформація

2.1. Ця Угода юридично зобов’язує як Адміністрацію, так і Користувача.

2.2. Користувач має право відмовитися від прийняття змін та доповнень до Угоди, виконаних Адміністрацією, що означає відмову Користувачем від Сервісу Сайту.

2.3. Усі можливі суперечки, що виникають у зв’язку з виконанням цієї Угоди, вирішуються відповідно до норм чинного законодавства України.

2.4. Ніщо в Угоді не може розумітися як встановлення між Користувачем та Адміністрацією агентських відносин, відносин товариства, відносин із спільної діяльності, відносин особистого найму, або якихось інших правовідносин, які прямо не передбачені цією Угодою.

2.5. Користувач, який вважає, що його права та інтереси порушені через дії Адміністрації або третіх осіб у зв’язку з розміщенням на Сайті певного матеріалу, надсилає претензію до служби підтримки сайту. Матеріал буде негайно вилучений з вільного доступу на першу вимогу законного правовласника.

2.6. У разі прийняття нормативно-правових актів органами влади України, що зачіпають повністю або частково функціонування Сайту або Сервісу, Адміністрація зберігає за собою право внесення будь-яких змін до функціонування Сервісу, спрямованих на приведення діяльності сайту у відповідність до норм.

3. Умови використання Угоди

3.1.Сайт надає Користувачам Сервіс та можливість розміщення своїх матеріалів на безкоштовних підставах.

3.2. Використання функціональних можливостей Сервісу допускається лише після проходження Користувачем реєстрації та авторизації на Сайті відповідно до встановленої Адміністрацією процедури:

3.2.1. Заповнити реєстраційну форму: придумати та ввести логін облікового запису та пароль для доступу до Сервісу Сайту. Користувач персонально відповідає за безпеку свого логіну та паролю, а також несе повну відповідальність за всі дії, які будуть виконані користувачем у процесі використання Сервісу Сайту;

3.2.2. Висловити згоду з умовами цієї Угоди. При цьому Адміністрація не здійснює перевірку наданої Користувачем інформації на предмет правдивості та не несе відповідальності перед третіми особами за точність та правдивість такої інформації; не розцінює надану Користувачем інформацію як персональні дані, що підлягають спеціальному захисту відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;

3.2.3. Користувач погоджується з тим, що Адміністрація має право збирати та зберігати реєстраційні дані Користувача в рамках Сервісу з метою виконання положень цієї Угоди.

3.3. Вибрані Користувачем логін та пароль є необхідною та достатньою інформацією для доступу Користувача на Сайт.

3.4. Усі питання надання прав доступу до мережі Інтернет, купівлі та налагодження для цього відповідного обладнання та програмного забезпечення вирішуються Користувачем самостійно та не підпадають під дію цієї Угоди.

3.5. Пароль користувача може бути відновлений Адміністрацією лише у разі точного, правильного та повного введення інформації, вказаної під час первинної реєстрації Користувачем облікового запису.

3.6. Розміщення матеріалів та використання Сервісу є постмодерованим: модератор знайомиться з матеріалами після розміщення таких матеріалів Користувачем на Сайті. Якщо будь-який матеріал порушує правила користування сайтом та/або містить інформацію, яка суперечить вимогам чинного законодавства, такий матеріал підлягає видаленню.

4. Умови використання матеріалів, розміщених на сайті.

4.1. Сайт містить матеріали, що охороняються авторським правом, товарні знаки та інші матеріали, що охороняються законом, включаючи тексти, фотографії, відеоматеріали, графічні зображення, музичні та звукові твори.

4.2. Весь зміст Сайту, за винятком реклами, охороняється авторським правом як складовий твір, створений колективною творчою працею відповідно до чинного законодавства України.

4.3. Зазначені у цьому розділі Угоди положення передбачають захист інтересів адміністрації Сайту та третіх осіб, які є правами щодо матеріалів Сайту. При цьому всі правовласники можуть скористатися своїми правами, зазначеними в цій Угоді, самостійно.

4.4. Користувач Сайту не має права вносити зміни, публікувати, передавати третім особам, брати участь у продажу чи поступці, створювати похідні продукти або іншим чином використати, частково чи повністю, зміст Сайту.

4.5. Користувач Сайту може завантажувати з Сайту матеріали, які охороняються авторським правом, лише для особистого використання.

5. Умови розміщення Користувачами матеріалів на сайті.

5.1. Користувач розміщує свої матеріали на Сайті, а також передає Адміністрації виключне право надання широкого доступу до матеріалів у межах даного ресурсу без виплати будь-якої винагороди.

5.2. Користувач погоджується з тим, що Адміністрація має право розміщувати на сторінках, що містять матеріали Користувача, рекламні банери та оголошення, модифікувати матеріали з метою розміщення реклами.

5.3. Поки не встановлено інше, всі майнові та особисті немайнові права на матеріали належать Користувачеві, який їх розмістив. Користувач попереджений про встановлену чинним законодавством України відповідальність за неправомірне використання та розміщення чужих матеріалів або на розміщення матеріалів, на які Користувач не має дозволу відповідного правовласника. У випадку, якщо буде встановлено, що Користувач, який розмістив матеріали, не є їхнім законним правовласником, ці матеріали будуть вилучені з вільного доступу на першу вимогу законного правовласника.

5.4. При розміщенні матеріалу Адміністрація вказує псевдонім (нікнейм) Користувача, вказаний Користувачем під час надання матеріалу.

5.5. Матеріали, що розміщуються на Сайті, не повинні містити:

 • матеріалів, які є незаконними, шкідливими, загрозливими, ображають моральність, честь і гідність, права та охоронювані законом інтереси третіх осіб, наклепницькими, що порушують авторські права, пропагують ненависть та/або дискримінацію людей по расовому, , соціальною ознакою, що сприяють розпалюванню релігійної, расової чи міжнаціональної ворожнечі, що містять сцени насильства або нелюдського поводження з тваринами тощо, встановлених законом України «Про мораль», Конституцією України та іншими відповідними нормативними актами;
 • обмеження прав меншин;
 • видачі себе за іншу людину чи представника організації та/або спільноти без достатніх на те прав, у тому числі за співробітників та власників Адміністрації, а також введення в оману щодо властивостей та характеристик якихось суб’єктів або об’єктів;
 • матеріалів, які Користувач не має права робити доступними за законом або згідно з будь-яким контрактним відносинам;
 • матеріалів, які порушують права на будь-який патент, торгову марку, комерційну таємницю, копірайт або інші права власності та/або авторські та суміжні з ним права третьої сторони;
 • нав’язливої ​​реклами, спаму, «листів щастя», запрошення до участі у фінансових пірамідах або нав’язування послуг іншим способом;
 • матеріалів, що містять комп’ютерні коди, призначені для порушення, знищення або обмеження функціональності будь-якого комп’ютерного або телекомунікаційного обладнання або програм для здійснення несанкціонованого доступу; а також серійні номери до комерційних програмних продуктів, логіни, паролі та інші засоби для отримання несанкціонованого доступу до платних ресурсів в Інтернеті;
 • збору та зберігання персональних даних інших користувачів;
 • неузгодженої передачі записів рекламного, комерційного чи агітаційного характеру;
 • реклами наркотичних засобів;
 • записів, що містить грубі та образливі висловлювання та пропозиції;
 • записів, що містять матеріали порнографічного характеру.

5.6. Забороняється мати більше одного облікового запису (клонівництво). У разі порушення угоди, обліковий запис буде заблокований (видалений) без жодного попередження.

5.7. Користувач розуміє та приймає, що за всю інформацію, дані, текст, програми, музику, звуки, фотографії, графіку, відео, повідомлення та інші матеріали, розміщені для загального доступу, відповідальна особа, яка зробила дане розміщення.

5.8. У разі надходження претензій від третіх осіб, пов’язаних з розміщенням Користувачем матеріалів, Користувач самостійно та за свій рахунок регулює зазначені претензії.

6. Припинення дії облікового запису та видалення матеріалів користувача

6.1. Користувач погоджується з тим, що Адміністрація залишає за собою право припинити дію облікового запису користувача та/або заблокувати Користувачеві доступ до Сайту у будь-який час без попереднього повідомлення Користувача та без вказівки причин, у таких випадках:

6.1.1. Порушення положень цієї Угоди, її частин та доповнень;

6.1.2. За відповідним записом органів державної влади, відповідно до чинного законодавства;

6.1.3. Якщо Адміністрація визнає таке видалення необхідним для нормальної роботи сайту.

6.2. Користувач може запросити у Адміністрації деактивацію його облікового запису на Сайті. Під деактивацією слід розуміти тимчасове блокування облікового запису користувача з його збереженням (без видалення інформації користувача з бази даних сайту). Для деактивації облікового запису Користувач повинен написати листа до служби підтримки Сайту з поштової скриньки, на яку проводилася реєстрація облікового запису користувача, з проханням про деактивацію облікового запису.

6.3. Адміністрація залишає за собою право на власний розсуд змінювати (модерувати) або видаляти будь-які матеріали, що публікуються користувачем, у тому числі матеріали, що порушують заборони, встановлені п 5.5. чинної Угоди (а також будь-які інші заборони та вимоги, передбачені чинним законодавством України), з попереднім повідомленням або без такої, не відповідаючи за будь-яку шкоду, яка може бути заподіяна Користувачеві такою дією.

6.4. У разі розміщення Користувачем матеріалів, які йому не належать, та надходження від правовласника мотивованої скарги на порушення його прав, що охороняються законом, Адміністрація має право вилучити розміщений користувачем контент або заблокувати доступ до нього Користувачів без повідомлення Користувача та без пояснення причин.

7. Права та обов’язки

7.1. Адміністрація зобов’язується забезпечувати безперебійну роботу Сайту, однак не несе відповідальності за повну або часткову втрату матеріалів, що їх розміщує Користувач, а також за недостатню якість або швидкість надання Сервісу.

7.2. Користувач має право розміщувати об’єкти інтелектуальної власності за допомогою сайту, право на використання яких належать йому на законних підставах.

7.3. Адміністрація має право відмовити Користувачеві в розміщенні матеріалів, текстових повідомлень, а також вилучити матеріали на свій розсуд, якщо їх зміст суперечить вимогам цієї Угоди.

7.4. Користувач погоджується з тим, що він несе повну відповідальність за зміст матеріалів, які він розміщує на Сайті. Адміністрація не несе відповідальності за зміст матеріалів та відповідність їх вимогам законодавства, за порушення авторських прав, а також за можливі порушення прав третіх осіб у зв’язку з розміщенням матеріалів на Сайті. У разі надходження претензій від третіх осіб, пов’язаних із розміщенням матеріалів, Користувач самостійно та за свій рахунок регулює зазначені претензії.

7.5. Користувач надає Адміністрації невиключну ліцензію для використання, включаючи відтворення, розповсюдження, переробку, публічний показ на Сайті та доведення до загальної інформації матеріалів, розміщених Користувачем в рамках порталу для публічного перегляду, як контенту сайту. Користувач, який є законним автором зазначених у цьому пункті матеріалів, зберігає за собою всі майнові та особисті немайнові авторські права згідно із законодавством України та міжнародними угодами.

7.6. Користувач погоджується не відтворювати, не повторювати і не копіювати, не продавати і не перепродувати, а також не використовувати з якоюсь комерційною метою будь-які об’єкти інтелектуальної власності, розміщені на Сайті, крім тих випадків, коли таке право надається його законним правовласником. >

7.7. Адміністрація не гарантує, що Сервіси Сайту відповідатимуть вимогам Користувача; будуть надаватися безперервно, швидко, надійно та без помилок, а результати, які можуть бути отримані Користувачем, будуть точними та надійними.

7.8. Будь-які матеріали, отримані Користувачем з використанням Сервісів Сайту, Користувач використовує свій страх і ризик. Користувач самостійно несе відповідальність за будь-які збитки, які можуть бути завдані комп’ютеру та/або даним внаслідок завантаження та використання цих матеріалів.

7.9. Адміністрація зобов’язується повідомити Користувача про претензії третіх осіб на розміщені Користувачем матеріали. Користувач зобов’язується або надати Адміністрації права на публікацію матеріалу або видалити матеріал.

7.10. Адміністрація має право на першу вимогу відповідного уповноваженого (правоохоронного) органу, але відповідно до чинного законодавства, надавати такому державному органу наявну інформацію.

7.11. Адміністрація не несе відповідальності:

 • за дії Користувача на Сайті;
 • за збої, що виникають у телекомунікаційних та/або енергетичних мережах, дія шкідливих програм, а також за недобросовісні дії третіх осіб;
 • за зміст і законність Інформації, що використовується/отримується Користувачем у рамках Сервісу, а також за її характер;
 • за шкоду/упущену вигоду, заподіяну Користувачеві в результаті використання або неможливості використання того чи іншого сервісу;
 • за достовірність рекламної інформації, що отримується Користувачем у рамках сервісу, та якість рекламованих у ній товарів/послуг тощо;
 • за певні пошкодження програмного та/або апаратного комплексу Користувача, що виникли в результаті використання сервісу.
Авторизація
*
*

або використайте соціальну мережу:
Реєстрація
*
*
*
*
Генерація паролю